KONTAKT OSS UTEN KOSTNAD

– for å diskutere din oppgave med en av våre partnere

MARKEDSPOSISJONER BYGGES I HJERTET & HODET TIL KUNDENE

– Vi tror på vekst og lønnsomhet basert på å dekke kunders emosjonelle og funksjonelle behov

Heart-and-mind-target-original
VEIKARTET

PLOT BIDRAR PÅ TRE UTFORDRINGER FOR SELSKAPER SOM SKAL BYGGE STERKE POSISJONER

1. HVOR ER VI?

PLOT UTVIKLER INNSIKT

 – om kunder, kundebehov og posisjoner

 • Kundeinnsikt
 • Analyser
 • Datainnsamling

– for å skape felles virkelighetsforståelse som grunnlag for veivalg

2. HVOR VIL VI?

PLOT UTVIKLER STRATEGI

 – i prosess med deg og din virksomhet

 • Strategi
 • Posisjonering
 • Beslutningsunderlag

– Strategi er en langsiktig plan for å nå mål

3. HVA GJØR VI?

PLOT FORLØSER VEKST

– utvikler tiltak og støtter med gjennomføring

 • Markedstiltak
 • Innovasjon
 • Forbedring & sekundering

– Optimalisere markedsmiksen for å bygge posisjon raskt og effektivt

Tjenester illustrasjon

VÅRE TJENESTER

ANALYSER for felles virkelighetsforståelse
 • Basert på bredt spekter av datakilder og metoder
 • Analyser av bl.a. markedsattraktivitet, konkurransekraft,  merkeposisjoner, kundeadferd, kundereiser, verdikjeder, verdivurdering
RÅDGIVNING for viktige veivalg
 • Vi kombinerer bred erfaring med innsikt fra tilgjengelige analyser for å vurdere alternativer, gi råd og anbefalinger.
 • I definerte prosjekter eller som løpende coaching og sparring
PROSESSLEDELSE for bred deltakelse og forankring
 • Prosesser og involvering er viktig men også ofte utmattende og tidkrevende. Vi designer og leder utviklingsprosesser for kortere varighet og effektiv bruk av medarbeideres dyrbare tid
Female thinking

PLOT BISTÅR MARKEDSANSVARLIG

– Digitalisering gjør at markedsansvaret er mer krevende enn noengang. PLOT bistår CMO, markedsavdelinger og andre med markedsansvar

REFERANSER

FRA LEDENDE FIRMAER I NORDEN TIL PROSJEKTER I EUROPA

mAP pLOT

  Sigmund Festøy etablerte PLOT markedsrådgivning i 2002 med en visjon om å bidra til at selskaper kan skape mer verdi ut av sine markedsposisjoner. En visjon basert på en bred erfaring fra operative lederstillinger innenfor operations, M&A og markedsføring.

  ADRESSE

  Gaustadalleén 21, 0349 Oslo, Norge

  TELEFON

  +47 913 97 729

  E-POST

  firmapost@plot.no

  Call Now ButtonRING