Tjenester

Vår kjernekompetanse er kundedrevet markedsføring og innsiktbasert salg. Vi bistår med å analysere kjøpsatferd og omgjøre kundeinnsikt til en markedsstrategi som virker. Med innsikt fra fakta og valg av rette virkemidler, forløser vi ønsket vekst og utvikling hos våre kunder.

Merkevare- og markedsstrategi

Vi hjelper deg med å utarbeide faktabaserte strategier og merkeposisjoner som når dine målgrupper med presisjon og effekt.

Tiltak og markedsplaner

Vi hjelper deg med å planlegge, gjennomføre og evaluere markedsføringstiltak og sette innovative ideer ut i livet.

Få en gratis vurdering

Ønsker du mer flyt og fart på salgs- og markedsarbeidet? Få en vurdering av din problemstilling av våre sakkyndige partnere. Vurderingen er uten kjøpsforpliktelser og vi svarer raskt.

Kontaktskjema (Få vurdering)

Kunde- og markedsanalyser

Ta dine marketingvalg basert på viten – ikke synsing og myter! I Plot tester, måler og analyserer vi det som betyr noe. Gjennom en blanding av kvalitative og kvantitative analyser, finner vi ut av alt om dine kunder og din markedssituasjon. Vi finner ut hvem som er dine ideelle kunder og hvordan nå dem. Vi analyser kundeatferd gjennom hele kundereisen. Vi ser på kommunikasjons- og distribusjonskanaler, styrker og svakheter ved varemerket, i tillegg til budskap, innhold og reklame. Alt for at du kan få et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger.

Hva gjør vi?

Kundeundersøkelser

Kundepreferanser
Kjøpsatferd
Brukeratferd
Brukerinnsikt
Digital søkeatferd
Salgsutløsere
Kundereisen
Shopperundersøkelser (CASA)

Markedsundersøkelser

Markedsanalyser
Markedssegmentering
Målgruppedefinisjon
Merkevareevaluering
Konkurrentanalyser
GAP analyser

Selskapsanalyser

Regnskapsanalyser
Kost/nytteanalyser
Digital helsesjekk
CRM databasesjekk
Medarbeiderundersøkelser

Nå frem til kundene

Vil du sikre deg at markedsføringen din når frem til dine målgrupper og potensielle kjøpere?  I følge eksperter er det den største utfordringen for dagens markedsførere. Spør våre sakkyndige partnere om råd. De gir deg en gratis vurdering av din spesifikke problemstilling.

Kontaktskjema (Få vurdering)

Merkevare- og markedsstrategi

Strategi definerer vi som en «langsiktig plan for å nå mål». Det handler om å konsentrere seg om det som gir mest effekt. En markedsstrategi handler om å velge hva som er prioriterte målgrupper, finne ut hva som betyr noe for dem og hvilke sider av dine produkter eller tjenester de oppfatter som verdifulle. Hos Plot tilbyr vi et bredt spekter av tjenester innen strategiutvikling. Felles for alt vi gjør av strategiprosesser, er at de tar utgangspunkt i en faktabasert innsikt om markedet, målgruppene og selskapet.
.

Hva gjør vi?

Markedsstrategi

Forretningsstrategi
Markedsstrategi
Produkt- og tjenestestrategi
Porteføljestrategi

Merkevarestrategi

Visjon og verdier
Posisjoneringsstrategi
Merkevarearkitektur
Merkevareplattform

Leveransestrategi

Kategoristrategi
Kommunikasjonsstrategi
Digital strategi
Kanal- og salgsstrategi

Få vårt beste tankegods

Gjør som hundrevis av andre markedsførere og ledere: Motta vårt fagstoff om innsiktbasert salg og kundedrevet markedsføring rett i innboksen din.

MailChimp (Motta tankegods)

Tiltak og markedsplaner

Det strategiske er unnagjort. Målbildet er klart. Planene henger på veggen. Nå er det tid for aksjon. Planer skal brytes ned i tiltak. Små og store prosjekter skal loses trygt i havn. Mange mennesker skal bidra sammen. Oppgaver må delegeres og forstås. Ressurser må brukes der de gir mest effekt. Resultater må evalueres. Fremdriften må sikres.

Er det noe Plot er god på, så er det nettopp å sette gode ideer ut i livet. Bruk oss som en ressurs for å få ting gjort. Vi er fleksible og vant med å ta ulike roller i gjennomføringen av markedstiltak. Bruk våre rådgivere som prosjektledere, prosjektdeltagere eller som støttespillere og sparringspartnere. Dersom du er inne i en hektisk periode med behov for et par ekstra hender, er vi også vant med å gå inn som «interimledere» på markedssiden.

Hva gjør vi?

Planlegging

Brief / kravspesifikasjon
Prosjektdefinisjon
Markedsplaner
Produkt- og tjenesteutvikling
Kategoriutvikling
Kjedeutvikling
Kampanjeplaner

Gjennomføring

Prosjektassistanse
Prosjektledelse
Porteføljestyring
Organisasjonsutvikling
Coaching
Lei en markedsfører

Evaluering

Effektivitet av markedstiltak
Effektmålinger (ROMI)
Kampanjemålinger
Sporing og tracking
Tester (produkt, konsept, reklame)