Sigmund Festøy, grunnlegger, daglig leder og partner i Plot AS

Kundeinnsikt gjør underverk for markedsstrategien

Nøkkelen til suksess i markedsføring handler ikke om å lage kreative kampanjer, men om hvor god kundeteft du har.

Kundeinnsikt er det forløsende ordet. I hvilken grad evner du å forstå kundenes tankegang og gi dem hva de vil ha i alle kontaktpunkter med ditt varemerke.

 

Hos Plot er dette hjørnesteinen i måten vi tenker og jobber på. Det er ikke uten grunn. Gang på gang ser vi hvordan økt kundeinnsikt forløser potensialet i salgs- og markedsapparatet hos våre kunder.

Gjennom vår erfaring som markedsdirektører og strategiske rådgivere for noen av landets største merkevarer, har vi fått en unik erfaring og innsikt i hva som skal til for å lage markedsstrategier som virker.  Vi har samlet den innsikten i et verdisett vi kaller PLOTs syvstjerne. Kort fortalt handler det om syv prinsipper for å komme inn i den gode flyten med sitt markedsarbeid og kundebehandling.

 

Vårt verdisett: PLOTs syvstjerne

  1. Vær relevant
  2. Forstå kundene
  3. Jobb målrettet
  4. Levere noe unikt
  5. Gjør alt enkelt
  6. Skap verdi
  7. Bli stadig bedre

Prinsippene er nesten banalt enkle, men de bygger på betydelig erfaring og forskning. Og det beste av alt de fungerer. Både for oss og kundene våre.

GOD SIRKEL! Hjertet i vår bedriftskultur og ledestjernen i vår forretningspraksis er et verdisett vi kaller PLOTs syvstjerne.

 

1. VÆR RELEVANT

Si noe med mening for kundene og målgruppene dine. Ikke deg selv. Da er du relevant.

Helt fra starten av forrige århundre, har reklamemakere gjort utallige tester på hva slags budskap som fanger og fenger best. Vi vet i dag mye om hva som motiverer og engasjerer mennesker. Vi vet mye om hva som gjør at kunder ser, leser og liker et budskap. Hvis jeg skulle gi deg essensen av den forskningen i en setning, så ville det være dette: VÆR RELEVANT!

Kort fortalt betyr det at jo mer relevant du gjør budskapet og det du selger, desto mer interesse vekker det – og jo mer sannsynlig er det at kunder og andre vil respondere positivt. Og vit at det ikke er nok å være relevant i det ene øyeblikket. Merkevarer må være nådeløst relevante i hvert eneste kontaktpunkt med kundene, igjen og igjen, over tid. Det gjelder enten du selger til forbrukere eller opererer i bedriftsmarkedet. Kun slik bygger du dype og varige følelsesmessige forbindelser med kundene. Kundenes budskap til deg som markedsfører er like enkelt som det er brutalt: «Fortell meg hva jeg vil høre eller hold munn og forsvinn.»

 

MAGISK PUNKT! Finn det punktet, der hvor dine styrker sammenfaller med det som er relevant for kundene.

 

2. FORSTÅ KUNDENE

Jo bedre du forstår kundene dine, desto enklere er det å si og gjøre de rette tingene og være relevant i din markedskommunikasjon.

Effektiv markedsføring handler ikke utelukkende om å lage kreative markedskampanjer. Det handler i enda større grad om å forstå kundene og hvordan kjøpsbeslutninger fattes. Grunnen er enkel: Når du forstår kundene og hvordan de tenker og handler, er det også lettere å gi dem hva de vil ha. God kundeteft er alfa og omega for å skape sømløse kjøpsprosesser og kundevennlige løsninger. I tråd med dette tar vi alltid utgangspunkt i analyser og fakta om kunde- og kjøpsatferd. Økt kundeinnsikt gjør underverker for markedsstrategien.

Viktigheten av å basere din markedskommunikasjon på kundeinnsikt, er godt kjent blant verdens ledende markedsføringsguruer. I en nylig publisert artikkel fra Onalytica påpeker for eksempel Ronald van Loon, en av verdens topp 10 tenkere innen digital transformasjon, at alt handler om å være relevant på kundenes premisser.

I KUNDENS SKO! Når du forstår hvert skritt i kundereisen, er det lettere å gi kundene hva de vil ha i hvert kontaktpunkt med din virksomhet.

 

 

3. JOBB MÅLRETTET

Du kan lage verdens beste reklame eller innhold, men hva hjelper det hvis du ikke når frem til de rette personene.

Aldri glem at alt står og faller på om budskapet ditt når frem til de rette kundene og markedssegmentene. I følge eksperter er det den største utfordringen for dagens markedsførere. I hvilken grad du lykkes med å være presis og målrettet i din markedskommunikasjon, handler kun om en ting: Kvaliteten på dataene du har om dine potensielle kjøpere. Dine kjøpere kommuniserer med deg via flere kanaler og tekniske duppedingser. De kommuniserer med deg fra sine pc’er og smarttelefoner, gjennom sosiale medier og websider og direkte via e-post eller i møter. Dersom du holder et våkent øye med deres atferd i ulike kanaler, får du bedre innsikt i hva som interesser dem. Heldigvis finnes det i dag gode systemer som kan hjelpe deg med å samle inn dataene du trenger og utnytte dem til å nå frem med presisjon til de rette personene og kundesegmentene.

 

SIKTE MED PRESISJON! Å jobbe målrettet er hemmeligheten til å nå dine målgrupper med presisjon.

 

 

4. LEVERE NOE UNIKT

Vær kreativ og ha mot til å utforske nye veier – det er koden for å foredle frem de smarte, unike løsningene.

Enhver løsning vi utvikler er unik og har et element av kreativitet i seg, fordi ingen kunder eller problemstillinger er like. I Plot tror vi ikke på noe fasitsvar eller en standardløsning som fungerer for alt og alle. Vårt viktigste verktøy er å lytte, oppmerksomt og nøye til våre kunder og sette oss inn i deres problemstillinger. Deretter bistår vi dem med å tenke utenfor boksen og finne de unike mulighetene og smarte løsningene. En av de største fordelene med å bruke en ekstern og kompetent støttespiller, er at man får hjelp til å se på seg selv og sin egen virksomhet i et nytt perspektiv. Ofte virker det forløsende på den kreative prosessen.

 

 

5. GJØR ALT ENKELT

I strømmen av nye og smarte løsninger, har stadig flere av oss begynt å sky alt som virker tungvint.

Vær trygg i troen på at det enkle er ofte det beste. For over 500 år siden skal den berømte kunstneren, oppfinneren og vitenskapsmannen Leonardi da Vinci ha sagt at «enkelhet er det ypperste raffinement». I dagens komplekse verden trenger vi kanskje enkelhet mer enn noensinne. Folk vil ha det enkelt, og den økende strømmen av nye og smarte løsninger, har gjort at stadig flere av oss har begynt å sky alt som virker tungvint. I Plot  er enkelhet et kjerneprinsipp i vårt tenkesett. Vi er overbevist om at det er de enkle, utvetydige løsningene som er de geniale og som fungerer best i praksis. Det gjelder i alt fra hva du sier til måten du jobber på, til hva du produserer og hva du leverer av tjenester og produkter.

 

 

6. SKAP VERDI

Forvalte og styre alle prosjekter på en profesjonell måte, skap verdi og hold kontroll på pengebruken – det lønner seg alltid.

Reklamebransjen er full av historier om markedsføringskampanjer som flopper. Årsaken er som oftest mangelfull styring og kontroll. I Plot benytter vi en rekke virkemidler for å sikre at vi skaper verdier for kundene våre og hindre at de havner i uføre. Dels dreier det seg om metodeverkene vi benytter og dels om vår kontraktsmodell. Uansett, går vi alltid systematisk til verks for å styre prosjekter på en profesjonell måte. Vi tror at mye handler om å være tydelig og avklare forventninger. Misforståelser fører til feil og feil koster penger. Vi har gjort det til en vane å gjøre som vi sier, gi klare beskjeder og hvis vi lurer på noe, så spør vi.

 

 

7. BLI STADIG BEDRE

Du kan alltid gjøre deg selv og andre bedre gjennom din evne og vilje til å lære og dele du lærer.

I et gammelt ordtak står det: «Den som tror en er ferdig utlært, er ikke utlært, bare ferdig.» Visdommen i de ordene gjelder fortsatt. Vi bruker bare litt andre ord for å si det samme. Toyota sier det for eksempel slik: “There is always a better way”. I over 70 år har de bygd sin bedriftskultur på den troen. I dag er de verdens største bilprodusent. Essensen er at vi kan alle bli bedre, uavhengig av hvor gode vi er dag. I Plot er det en ting vi brenner for mer enn alt annet: Læring og kompetanseutvikling. Vi kommer derfor aldri til å slutte å lære eller dele det vi lærer. Slik gjør vi hverandre og våre kunder bedre.

 

Vil du vite mer?

Vil du vite mer PLOTs syvstjerne og hvordan vi jobber med kundedrevet markedsføring og innsiktbasert salg? Ta kontakt med undertegnede.

Sigmund Festøy, partner
913 97 729, partner@plot.no