Sigmund Festøy, grunnlegger, daglig leder og partner i Plot AS

Plot fornyer sin merkevareplattform

Endringen symboliserer at Plot er i utvikling og er blitt tydeligere og tryggere på sin identitet og hva selskapet gjør for kundene.

Plots kundeløfte

I 2006 utviklet Plot sin posisjonering og merkevareplattform og tok navnet Plot. Prosjektet ble utviklet i samarbeid med flere bidragsytere og var basert på erfaringer med kunder og prosjekter fra en gryende start i 2000.

– Når vi nå i 2017 justerer identiteten, er det fordi vi har utviklet oss som selskap, blitt flere personer og fått lenger erfaring med kundene og de tjenestene vi leverer, sier Sigmund Festøy, som er selskapets grunnlegger.

 

Relevans – kategori: MARKEDSRÅDGIVNING

– I 2006 vurderte vi det slik at vi representerer en ny kategori av selskaper. I mangel av bedre ord brukte vi det engelske begrepet Market Strategy Consulting.

Nå, i 2017, definerer vi oss fortsatt i samme kategori som i 2006. Vi skal være rådgivere for CMO-er (markedsansvarlige og markedsavdelinger). Forretningsideen og kategorien er den samme som i 2006, men vi har forenklet og oversatt vår engelske kategoribetegnelse Marketing Strategy Consulting til det norske begrepet markedsrådgivning.

 

Opplevd kundefordel: FORLØSER VEKST

Sigmund Festøy sier videre at Plot har en grunnfestet tro på at kundeinnsikt gjør underverker for markedsstrategien.

– Det er selve hjørnesteinen i måten vi tenker og jobber. Det er ikke uten grunn. Gang på gang ser vi hvordan økt kundeinnsikt forløser potensialet i salgs- og markedsapparatet hos kundene.

Festøy legger vekt på at det ikke er Plot som skaper resultatene.

– Vi bidrar med fakta og innsikt som hjelper kundene til å få mest mulig effekt ut av sin markedsposisjon og sine markedsstrategier. Innsikten vi bidrar med, har en FORLØSENDE rolle, sier Plot-sjefen, som oppsummerer målet for alt han og kollegene gjør for kundene, med det ene ordet VEKST.

– Vi skal hjelpe markedsansvarlige og markedsavdelinger med å skape ønsket vekst og utvikling for sin virksomhet, enten de bruker fysiske butikker, nettbutikker, hjemmesider eller individer som sine salgskanaler.

Med andre ord, vi vil at våre kunder skal oppleve at Plot FORLØSER VEKST. Det er det vi brenner for mer enn noen annet, og som skiller oss fra andre aktører, understreker Festøy.