Plot – Markedsrådgivning

Om oss

OM OSS

Sigmund Festøy etablerte PLOT markedsrådgivning i 2002 med en visjon om å bidra til at selskaper kan skape mer verdi ut av sine markedsposisjoner. En visjon basert på en bred erfaring fra operative lederstillinger innenfor operations, M&A og markedsføring.

HVORDAN VI JOBBER

 1. 1
  HELHELTIG TILNÆRMING
  Vi tar alltid en helhetlilg tilnærming med kundene og målgruppen i fokus. Vi starter med å dykke dypt inn i din verden for å finne essensen av din merkevare og hva som gjør deg unik. Vi leggger vekt på å analysere på tvers av ulike datakilder (intervjuer, fokusgrupper, observasjoner, salgsdata, regnskaper, digitale spor, osv).  Alt for å forstå din verden, dine målgrupper og avdekke nye og bedre måter å gjøre ting på. Endelig, så hjelper vi deg med å velge og implementere de aksjonene som best når dine målsetninger. Kort sagt: Vårt mål er å dine mål.
 2. 2
  UAVHENGIG PERSPEKTIV
  Vi har ingen egen interesse i utfallet av de beslutninger som selskaper tar. Vi sparer ofte kunder for penger ved å vise at akkurat det prosjektet eller den investeringen ikke er nødvendig. Vi samarbeider godt med våre kunders eksterne partnere – fordi vi er fokusert på rådgivning og analyser og innenfor marked. Vi konkurrerer ikke med rådgivere på logistikk og verdikjede, eller med byråer som driver med PR, reklame og medier. Tvert imot så er vår ambisjon å gjøre våre kunders partnere gode gjennom å bidra til tydelige målsettinger og gjennomtenkte planer.
 3. 3
  LETTE PÅ FOTEN
  Vi er en relasjon som skal spare deg for tid. Vi skal ikke bruke av din tid. Det er kompetente seniorer som du møter hos oss. Du kan være trygg på at vi holder ressursbruken så lav som mulig,  siden vi ikke har en hær av konsulenter og juniorer som skal sysselsettes. Vår forretningsmodell er at vi over tid tar betalt for den tiden vi bruker.  Og ingen ting annet.
  Der vi har kostnader fra underleverandører kalkuleres disse uten påslag. For å gjøre arbeidet enklest muligh, bruker vi
  automatiserte og skybaserte administrative løsninger. Vi er en virtuell organisasjon. Vårt hjem og våre møterom er i Forskningsparken i Oslo.
FILOSOFI

MARKEDSPOSISJONER BYGGES I HODETHJERTET TIL KUNDENE

– Vi tror på vekst og lønnsomhet basert på å dekke kunders emosjonelle og funksjonelle behov

Heart-and-mind-target-original
VEIKARTET

PLOT BIDRAR PÅ TRE UTFORDRINGER FOR SELSKAPER SOM SKAL BYGGE STERKE POSISJONER

1. HVOR ER VI?

PLOT UTVIKLER INNSIKT

 – om kunder, kundebehov og eksisterende posisjoner

 • Kundeinnsikt
 • Analyser

– for å skape felles virkelighetsforståelse som grunnlag for veivalg

2. HVOR VIL VI?

PLOT UTVIKLER STRATEGI

 – i prosess med deg og din virksomhet

 • Kundeinnsikt
 • Analyser
 • Faktainnsamling

– Strategi er en langsiktig plan for å nå mål

3. HVA GJØR VI?

PLOT FORLØSER VEKST

– utvikler tiltak og støtter med gjennomføring

 • Markedstiltak
 • Innovasjon
 • Forbedring & sekundering

– Optimalisere markedsmiksen for å bygge posisjon raskt og effektivt

Tjenester illustrasjon

VÅRE TJENESTER

ANALYSER for felles virkelighetsforståelse
 • Basert på bredt spekter av datakilder og metoder
 • Analyser av bl.a. markedsattraktivitet, konkurransekraft,  merkeposisjoner, kundeadferd, kundereiser, verdikjeder, verdivurdering
RÅDGIVNING for viktige veivalg
 • Vi kombinerer bred erfaring med innsikt fra tilgjengelige analyser for å vurdere alternativer, gi råd og anbefalinger.
 • I definerte prosjekter eller som løpende coaching og sparring
PROSESSLEDELSE for bred deltakelse og forankring
 • Prosesser og involvering er viktig men også ofte utmattende og tidkrevende. Vi designer og leder utviklingsprosesser for kortere varighet og effektiv bruk av medarbeideres dyrbare tid
KUNDELØFTE

HVA DU KAN FORVENTE NÅR DU JOBBER MED OSS:

TA KONTAKT

FÅ EN GRATISFAGLIG VURDERING

La våre sakkyndige partnere vurdere din problemstilling. Den er helt uten kjøpsforpliktelser og vi svarer raskt.


  Sigmund Festøy etablerte PLOT markedsrådgivning i 2002 med en visjon om å bidra til at selskaper kan skape mer verdi ut av sine markedsposisjoner. En visjon basert på en bred erfaring fra operative lederstillinger innenfor operations, M&A og markedsføring.

  ADRESSE

  Gaustadalleén 21, 0349 Oslo, Norge

  TELEFON

  +47 913 97 729

  E-POST

  [email protected]

  Call Now ButtonRING