Sigmund Festøy, grunnlegger, daglig leder og partner i Plot AS

Slik blir dagligvarer på nett lønnsomt

Årsregnskapet til Kolonial.no er nå offentlig. Regnskapet forteller om eventyrlig vekst - og blodrøde tapstall. Man kan nesten få inntrykk av at dagligvarer på nett ikke har livets rett. Slik er det heldigvis ikke.

Kolonial.no AS er den ledende tilbyderen av dagligvarer på nett i Norge. Mellom 2015 og 2016 gikk omsetningen fra 75 millioner til 424 millioner kroner – en formidabel vekst i et marked der ingen andre aktører hadde klart å knekke koden før Kolonial.no kom på banen.

Det nylig offentliggjorte årsregnskapet viser at slik vekst ikke skjer uten smerter. Netthandelsaktøren fikk et underskudd på 117 millioner kroner i fjor – om lag én krone for hver fjerde omsatte krone. Det er faktisk helt som forventet.

Den største usikkerheten knytter seg til selskapets skalerbarhet og hvor stor andel av kostnadene som er variable. Det får vi ikke svar på i regnskapet. Vår analyse indikerer imidlertid at selskapet vil tjene penger dersom de kan oppnå en omsetning på 1-2 milliarder kroner i østlandsområdet. En slik omsetning tilsvarer en markedsandel på mellom fem og ti prosent. «Mat på nett»-barometeret til Plot måler interessen hos forbrukerne og bekrefter at det er potensial for en slik andel – og mer til.

Selskapets bruttofortjenestemargin økte fra 17,6 prosent i 2015 til 20,3 prosent i 2016, en imponerende forbedring. Slik sett oppnår Kolonial.no allerede omtrent samme margin som de store kjedenes fysiske butikker.

I tradisjonell dagligvarehandel leveres produktene fra produsentene til et grossistlager, og kjøres deretter ut til hver enkelt butikk. Dette utgjør en kostnad på 5-10 prosentpoeng. Kolonial.no trenger ingen grossist. Etter hvert som omsetningen øker vil selskapet ta større andel av produktene direkte fra leverandør. Dermed bør det være mulig med en bruttofortjenestemargin på opp mot 25 prosent, kanskje mer. I tillegg vil større volum gi bedre betingelser fra leverandørene.

Leverandørene er med og finansierer veksten. Av regnskapet ser vi at gjennomsnittlig lagertid på varene er 14 dager, mot 19 dager i 2015. Med økt omsetning og rullering kan vi forvente at lagertiden vil gå ned mot 10 dager. Kolonial.no får kontant betaling fra sine kunder, men betaler sine leverandører i snitt i løpet av 36 dager. Samme fenomen gjelder for de fysiske dagligvarebutikkene, men på nett rulleres varene og kapitalen enda raskere.

Dersom selskapet skaleres til en nasjonal aktør med markedsandel på 10 prosent og en omsetning på 17 milliarder kroner, så kan dette bli et hyggelig eventyr for grundere og investorer.