Det er spennende å bruke data og fakta for å meisle ut markedsstrategier.

Årets beste BI-student velger Plot

Pål Andre Andersen (26) er ansatt som markedsanalytiker hos Plot.

Han har en bachelor i markedsføring og en master i strategisk markedsføringsledelse fra BI, hvor han gikk ut som beste student.

 

Daglig leder Sigmund Festøy i Plot forteller at det var mange gode søkere til stillingen som markedsanalytiker. Pål Andre Andersen ble valgt fordi han har en solid og relevant utdannelse med toppresultater. Dessuten har han vist at han har den teften som skal til for å forstå dynamikken i markedet og hos kundene. Med en Honours og Best Student Award fra BI ble han ekstra attraktiv for for oss.

I Plot tilbyr vi to karriereroller, opplyser Sigmund.

Partner eller seniorkonsulent
Dette er for de som ønsker å drive og lede prosesser og prosjekter for våre kunder og sammen med våre egne Plottere. Arbeidsområdet dekker hele feltet innen markedsføring og strategi.

Analytiker eller konsulent
Dette er for de som ønsker utvikling innenfor strategiutvikling og analyse. Arbeidsområdet dekker hele feltet fra merkevaremålinger, salgsdata, regnskapsanalyse og verdivurderinger av kontantstrømmer.

 

Meisler ut strategier basert på fakta

Pål, som har vært hos Plot siden januar 2013, sier han tok jobben hos Plot fordi han liker måten Sigmund Festøy og kollegene kombinerer analyse og aktivt strategiarbeid. De tar valg og lager strategier på grunnlag av innsikt, og det er en arbeidsmåte som passer ham.

Han sier det er spesielt viktig  og interessant å kombinere innsikt i målgruppenes adferd med data om hva som driver inntjening og lønnsomhet hos kundene.

 

Hjelper kunder å ta marketingvalg

Plot har langsiktige samarbeider med kundene, og alle har behov for å vite mer om markedet og sine kunder, foreller Pål. Med et beslutningsgrunnlag basert på data og fakta om kundene, blir det mye lettere å ta de rette marketingvalgene.

Mine kolleger og jeg bistår med å formulere problemstillingene, og så blir det tatt en beslutning om hva slags undersøkelse som gir det mest nyttige svaret. Er det en kvalitativ eller en kvantitativ tilnærming som gir det beste svaret? Eller kanskje en kombinasjon av de to tilnærmingene? Skal vi bruke data som allerede finnes enten hos kunden eller hos eksterne kilder, eller trenger vi å samle inn ny data?

Kvalitative undersøkelser brukes ofte når problemstillingene er komplekse, og hvor man har et behov for stor detaljrikdom i innsikten. Dette kan f.eks. være gruppesamtaler hvor det diskuteres aktuelle temaer, testes ut ideer eller kommunikasjon.

Kvantitative undersøkelser gjør vi både med interne selskapsdata og med data som samles inn gjennom f.eks. web-intervjuer. I tilfeller hvor det skal samles inn intervjuer designer vi i Plot undersøkelsen, og perfeksjonerer denne sammen med et ledende researchinstitutt som samler inn selve dataene for oss. De kvantitative undersøkelsene dekker et svært bredt spekter av temaer og problemstillinger. Eksempelvis kan man identifisere ulike målgrupper, få vite hva målgruppene mener om kundens merke/produkt/tjeneste, teste hvem som har mottatt et budskap som kunden har kommunisert etc.

Når dataene kommer inn, er det min oppgave å analysere dem, slik at de blir et anvendelig verktøy for kunden. Da er det viktig at problemstillingen har vært godt definert på forhånd. Bare da blir datamengden håndterbar og gir grunnlag for god analyse og nyttig innsikt.

 

 

Graver etter innsikt

Kort fortalt så handler jobben min om å grave etter innsikt i et hav av data, forteller Pål.

Mange detaljer må være på plass for at Plot og kunden skal få den innsikten de ønsker seg. Det gjelder å designe undersøkelsen riktig, lage et godt spørreskjema når intervjuer skal samles inn, spørre de riktige menneskene, kontrollere at datainnsamlingen blir gjort på en tilfredsstillende måte, behandle dataene på rett måte og ikke minst analysere og tolke dataene slik at det gir mest mulig nytte for kunden. Dette er tidkrevende prosesser som vi i Plot er spesialister på.

For faste kunder, med mindre oppdrag, blir gjerne rapporten sendt som epost. Større prosjekter blir rapportert i møter med kunden. Da får kunden solid bakgrunn for egen mening og grunnlag for å evaluere kampanjer og andre tiltak.

Arbeidsformen hos Plot er fleksibel, fremhever Pål. Noen ganger kjører Pål hele prosjektet fra A til Å, men like ofte er flere involvert. Det har også sammenheng med størrelsen på prosjektene. Det er ikke bare store kjeder som vil ha innsikt og analyse av innsikt. Det behovet er jevnt fordelt i store og små virksomheter i et bredt utvalg av bransjer.

 

Ta gjerne kontakt

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe i Plot og våre karrieremuligheter, ta gjerne kontakt.

Pål Andre Andersen, senior markedsanalytiker
907 93 352, pal@plot.no